[1]
Efraim Samson, Wahyudi Abdul Hamid Ridwan and Chomsa Dintasari Umi Baszary 2019. POTENSI SEDATIF-HIPNOTIK DAUN KAYU GALALA (ERYTHRINA LITHOSPERMA) SEBAGAI KANDIDAT OBAT INSOMNIA. Jurnal Matematika Sains dan Teknologi. 20, 2 (Sep. 2019), 84-94. DOI:https://doi.org/10.33830/jmst.v20i2.166.2019.