(1)
Nila Kusuma Windrati; Isma Dwi Fiani; Arifah Bintarti; Asih, I. W. Pengembangan Rancangan Pembelajaran Massive Open and Online Courses (MOOCs) Public Speaking. j. pendidik. Terbuka Dan Jarak Jauh 2023, 24, 9-18.