(1)
Andriani, A. D.; Chotimah, D. H.; Yuzillah, A. F. Strategi Komunikasi Menantu Perempuan Dengan Mertua Perempuan Dalam Menghadapi Konflik Keluarga . ikomik 2023, 3, 58-70.