Bintarti, Arifah, and Djoko Rahardjo. 2021. “Acceptance Rate of Independent Exercise Mobile Based Learning Application Using Android”. IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi 1 (1). Indonesia:16-19. https://doi.org/10.33830/ikomik.v1i1.1880.