Bintarti, Arifah, and Djoko Rahardjo. “Acceptance Rate of Independent Exercise Mobile Based Learning Application Using Android”. IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi, vol. 1, no. 1, July 2021, pp. 16-19, doi:10.33830/ikomik.v1i1.1880.