Bintarti, Arifah, and Djoko Rahardjo. “Acceptance Rate of Independent Exercise Mobile Based Learning Application Using Android”. IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi 1, no. 1 (July 30, 2021): 16–19. Accessed April 25, 2024. https://jurnal.ut.ac.id/index.php/ikomik/article/view/1880.