• Dindin Nasrudin M.Pd
  UIN Sunan Gunung Djati Bandung
 • Mila Faizatul Millah
  MIN 4 Garut
 • Imelda Helsy
  UIN Sunan Gunung Djati Bandung
 • Hamdan Sugilar
  UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Keywords: Keterampilan Proses Sains, Kurikulum Merdeka , Literasi Nutrisi , Pendidikan Nutrisi

Published Jun 28, 2023
DOI:
Section
Articles